Share Button

Postanak, 22, 1 – 18

 • Poslije toga šćaše Bog *okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: evo me! (Jevr. 11. 17.  Jak. 1. 12.
 • I reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u zemlju *Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati.
 • I sjutradan rano ustavši Avram osamara magarca svojega, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega; i nacijepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog.
 • I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno.
 • I tada reče Isak Avramu ocu svojemu:  oče! A on reče: što sine! I reče Isak: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu?
 • A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno.
 •  I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje  sina svojega.
 •  A Andjeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi.

 

Rembrandt: Andjeo sprečava  Avrama da žrtvuje Isaka (1635. Ulje na platnu, Ermitaž, Lenjingrad)

slike0001

 

Postanak, 32 ., 23 – 33.

 • A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše snjim do zore.
 • Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti, dokle me ne blagosloviš.
 • A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov.
 • Tada mu reče: *otsele se sada nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudma, i odolio si.
 • *1 Moj.35, 10.

 

Rebrandt: Jakovljeva borba sa andjelom, 1659, ulje na platnu, Berlin – Dahlem, Gemaldegalerie.

slike0002

Postanak 33, 3 – 4.

 1. A sam podje naprijed, i pokloni se do zemlje sedam puta dokle dodje do brata svojega.
 2. A Isav pritrča preda nj’ i zagrli ga i pade mu oko vrata i cjeliva ga, i obojica se zaplakaše.

 

Peter Paul Rubens: Pomirenje Jakovljevo sa Isavom, izmedju 1625 – 27, ulje na platnu, Minhen, Alte Pinakothek

slike0003

Share Button