Share Button

– n a c r t –

Mićić D. Ivan

 

  • Z a p o š l j a v a n j e

Žuta dosmanlijska žgadija je ostavila za sobom devastiranu privredu  kroz  lopovsku privatizaciju. (videti moj rad Politička ekonomija Srbije na sajtu www somborskegusle.co.rs broj 17 Vesela fukara dok u broju 12 objašnjavam pogrešni pristup uvodjenja prevazidjenog modela neoliberalizma)

Prvo, napraviti po MZ  kvalifikacionu strukturu radno sposobnog stanovništva sa obaveznim akcentom na postojeće socijalno stanje porodice. Mora se voditi računa da bar jedan član porodice bude u radnom odnosu.

Nije dovoljno IMATI FORMIRANE savete na papiru i/ili grupe (ekonomske, pravne) NEGO TREBA IZABRATI STRUČNE LJUDE KOJI ĆE POSPEŠIVATI KROZ PROGRAME ZAPOŠLJAVANJE. Imamo potencijalne predispozicije i organizovati prestriktuiranje u postojeće (devastirane) resurse, kako proizvodnje sredstava za proizvodnju tako još BRŽE ZAPOŠLJAVANJE u proizvodnji sredstava za potrošnju, jer tu je obrt kapitala brži. Na našem području velika predispozicija je i postojanje velikih površina plodne zemlje. U svakom selu organizovati ZADRUGE sa pratećim objektima uz PROGRAME RAZVOJA svih grana poljoprivrede, kako bi mladi ostali na svojim domaćinstvima (potrebna su neznatna sredstva obrtnog kapitala čiji obrt je vrlo brz).

Npr.: U roku od 48 sati Fabrika Akumulatora MOŽE I MORA DA RADI  sa 100%  kapaciteta! Svaki grad ima PROPALE I DEVASTIRANE privredne objekte!

Mi, u Somboru, imamo Remont, Uljaru, Panonku, da ne nabrajam više – SAMO PROIZVODNI PROGRAM CRVENE ZVEZDE MOŽE DA BUDE sto posto IZVOZNI PROGRAM! Samo treba NAPRAVITI MENADŽMENT pod patronatom i garancijama DRŽAVE SRBIJE. (Ovde je bitno staviti akcenat na ULOGU SINDIKATA (ovaj komunjarski model polupismenih i instruiranih  kvazi  boraca za prava radnika demaskirati).
Akcenat staviti na zapošljavanje ŽRTAVA TRANZICIJE posebno žena, preko pedeset godina starosti, KAO I OMLADINE KOJA IMA ODGOVARAJUĆI STEPEN OBRAZOVANJA.

SVAKOG PETKA, organizovati PRIJEM GRADJANA i REŠAVATI NJIHOVE PROBLEME, jer su INSTITUCIJE SISTEMA BASTIONI KORUPCIJE, NA SVIM NIVOIMA, OD STRANE ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE DEVASTIRANI i u RASULU, sa samoproklamovanim i umišljenim MARŠALIMA! Nosioce devastiranja, opstrukcije i korupcije INSTITUCIJA SISTEMA procesuirati i/ili ZAMENITI SA POŠTENIM fakultetski obrazovanim ljudima od struke.

 

  •  Infrastruktura i ekologija

Od ulice na Staparskom putu, pa pored „tekstilne“, Stanka Opsenice, Štrosmajerovom, pored učiteljske, Sivačkim putem, V. Sekulića , Beogradskom, do Bulevara – napraviti odvodne kanale (jednoobrazno obložiti pločama), bicilističke staze kao i staze za pešake,(kao što je u Sonje Marinković).

Titogradsku ZATVORITI ZA SAOBRAĆAJ jer IMA TRI ŠKOLE. Od „učiteljske škole“ do Doma na Staparkom putu, napraviti „amfiteatre“ (slično već postoji ispred OŠ A. Mrazović), kao i urediti „školske terene u JEDNU CELINU“ BEZ OGRADA, koje je „žuta separatna žgadija napravila“ pa više sliči na „favele“ nego na igrališta (od ograda nema mesta za bezbedne sportske aktivnosti) UZ VELIKI amfiteatar, koji će služiti i kao POZORNICA ZA KULTURNA DEŠAVANJA upriličena deci i omladini.

Prilazima GRADA , od Sivca, i/ili od Stapara, kao i od Bezdana i/ili Subotice, NAPRAVITI PODZEMNE PARKINGE ZA AUTOMOBILE, koji bi omogućili bezbednije ulice i čistiji Grad. (od parkinga na svakih deset minuta organizovati kružne  autobuse do Centra).

Ovo  SE MOŽE URADITI UZ ORGANIZOVANJE OMLADINE KAO I MEŠTANA, putem „radnih akcija“, uz GLAVNOG  „izvodjača radova“.

Svaka ulica (a to je u „duhu“ POGLAVLJA EU) da IZABERE SVOG  PREDSTAVNIKA koji će biti koordinator i/ili animator „grupa civilne zaštite“ u slučajevima  neprimerenim  normalnim uslovima življenja (za ne daj Bože zemljotresa, poplava i/ili   „ratnih uslova“).

Svaka ulica u MZ ima PROBLEM sa KANTAMA ZA SMEĆE (to je više od cirkusa: pokazuje NAŠ STEPEN I NIVO KULTURE (prvo: treba procesuirati KADROVE LOKALNE  SAMOUPRAVE žute dosmanlijske vlasti za POTROŠENA SREDSTVA OD EU koja su bila namenjena SELEKCIJI OTPADA (vidi moju kolumnu u broju 21 www somborskegusle.co.rs)

Obnoviti i/ili posaditi, naravno, konsultovati struku (od pejzažnih do horti kulture, arhitekata, gde šta treba odnosno, kako i gde i šta posaditi)

Organizovati mlade kao i stanare zgrada, kuća u čišćenju i/ili održavanju UZ STRUČNE SLUŽBE ZELENIH POVRŠINA.

 

  • Socijalna zaštita

Napraviti mapu socijalne zaštite gradjana. Popisati i utvrditi nivo i stepen obrazovanja, članova porodice, kao i primanja gradjana. To će biti ujedno i PARAMETAR ko i koliko će PLAĆATI porez i KOMUNALNE USLUGE: POREZE NA IMOVINU, VODU, GREJANJE, STRUJU, po OSNOVU nivoa primanja-zarade – utvrditi skale plaćanja a OSTATAK DO PUNE CENE refundirati iz lokalnog budžeta. (PREISPITATI ko i kako prima socijalnu pomoć, što nam je ostavila žuta žgadija u amanet pauperizovanog naroda – UKINUTI NEBULOZU „socijalne pomoći“ u VIDU PAKETA I DOBIJANJA deset hiljada dinara?! Preispitati – dosadašnja davanja.

Svaku samohranu porodicu, posebno majke, srazmerno stepenu obrazovanja ZAPOSLITI.

Starim i iznemoglim licima,  kao i penzionerima ORGANIZOVATI sve VRSTE USLUGA, preko VOLONTERA: OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, preko higijene do POTREBA nabavke robe i pružanja usluga.

 

  • Sport i obrazovanje

Organizovati preko „školske godine“ aktivno UČEŠĆE DECE (po razredima) u sportskim aktivnostima (po izboru dece i roditelja). Napraviti „male lige takmičenja“ (fudbal, odbojka,košrka, tenis, itd) (unutar svih razreda) i  izmedju škola vikendom. Obavezno UVESTI fakultativno ČAS ŠAHA u svim razredima od četvrtog do osmog, kao i u srednjim školama, uz ORGANIZOVANJE TURNIRA I SIMULTANKI. (Tokom raspusta „letnje škole“ sa NAMENSKIM PROGRAMIMA:  od ekologije do sporta SVAKI DAN)

Sva deca koja ispolje SLABIJE rezultate u školi, angažovati DODATNU NASTAVU iz tih predmeta, putem VOLONTERA.

OBAVEZNO UVESTI BESPLATNU UŽINU, na VELIKOM ODMORU, i KADA DECA  završe SA OBAVEZAMA U ŠKOLI – kao i vikendom (subota, nedelja u sportskim aktivnostima) – pored donacija i namenski izdvojenh budžetskih sredstava, OSNOVATI  FOND od sredstava koja se naplate od PROCESUIRANJA LOPOVLUKA ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE.

Predložio sam pre više godina da u sklopu MEMORIJALNOG SPOMENIKA na Dunavu, u Bezdan-Dunavu, napravimo OLIMPIJSKO SELO sa kompletnim sadržajima od sporta do kongresne sale sa pratećim objektima za zabavu (bioskop, pozorište) kao i Muzej kao opomenu i čas istorije U BORBI PROTIV FAŠIZMA. (Treba formirati (od fakultetski obrazovanih ljudi) radnu grupu.

Share Button