Share Button

12003355_1136046569748561_8122314277709097550_nSvedoci smo DANAS, (koliko je vremena prošlo od IZBORNE VOLJE NARODA SRBIJE), KOJI JE ISKAZAO SVOJU „VOLJU“ DA ŽELI „iskorak NAPRED“ PREMA RAZVOJU PRIVREDE I DEMOKRATSKOG DRUŠTVA, kao i sa druge strane,  permanetnog KREIRANJA PERFORMANSA (sa CILJEM OPSTRUKCIJE) od strane DOSMANLIJSKE ŽUTE ŽGADIJE sve SA CILJEM UKAZIVANJA na URUŠAVANJA I NARUŠAVANJA DEMOKRATIJE kao i  POSTULATA DEMOKRATSKOG PLURALIZMA. (SAMO)ORGANIZOVANJE (NE)SPONTANIH OKUPLJANJA, dojučerašnjih PRIVILEGOVANIH DELILACA I KREATORA IŠČAŠENE DEMORATIJE, PRED (dojučerašnjim) INSTITUCIJAMA SISTEMA KOJE SU BEZSKRUPULOZNO EKSPLOATISALI U ŠIRENJU I PROPAGIRANJU FAŠISOIDNE POLITIKE: fabrikovanja laži „KAKO VOJVODINOM TEČE MED I MLEKO“ jer, ONI, NOSIOCI ŠIRENJA I SPROVODJENJA IŠČAŠENE DEMOKRATIJE su BOGOM DANI DA VLADAJU I KORISTE SVE PRIVILEGIJE TE VLASTI I DOBRO ZNAJU  – jer ONI SU IZNAD ZAKONA I IZNAD INSTITUCIJA SISTEMA, da MOGU DA RADE ŠTA IM JE VOLJA.

„Žuta dosmanlijska žgadija“ koja je kreator SVIH POREMEĆAJA U DRUŠTVU, kroz devastiranje i pljačkanja privrede, URUŠAVALA JE TENDENCIOZNO I DEVALVIRALA sve moralne kodekse nadgradnje putem KORUPCIJE kroz SVE INSTITUCIJE SISTEMA DRŽAVE SRBIJE, ispoljavajući iz dana u dan, od 1996. kada su dosmanlije zasele na vlast, permanentni stepen razvoja i eskaliranja duševnih obolenja i da snose svu odgovornost  za SVE POREMEĆAJE!

Sada kroz ispoljavanje PERFORMANSA kao bolnih OSEĆANJA NAGONA za PRAVDU I DEMOKRATIJU iskazuju specifične UZROKE SADRŽANE U BOLESTI  PSIHE! To se prepoznaje na svakom koraku koji iz „recikliranog žutog dosmanlijskog entiteta“ iskazuju bolna OSEĆANJA ŽUDNJE, MRŽNJE I MRAČNJAŠTVA – koja potiču IZ NEZNANJA stručnjaka NIVOA MLADJANOG ŠIFROVANOG DILETANTA I ŠARLATANA!

Neznanje se ne odnosi samo na stanje BOLESNOG UMA KOJI JE PROPAGIRAO I SPROVODIO SVIH OVIH GODINA IŠČAŠENU NAKARADNU SEPARATNU DEMOKRATIJU, KOJE JE BILO SVESNO NAČINA STEPENA DEVASTIRANJA PRIVREDE I POLOŽAJA NARODA  ISTERANOG NA ULICE IZ FABRIČKIH HALA, sada NAKARADNO POIMA I ZAMENJUJE TEZE, uz posipanje pepelom,   NA PRIRODU FENOMENA ULOGE  najezde „demokratskih“ SKAKAVACA!

Neznanje podstiče žudnju i vapaj „za šačicu vlasti“, koja potom vodi u mržnju, jer joj Je narod uskratio to zadovoljstvo na izborima, mržnja u oholost jer INSTITUCIJE SISTEMA SU ZAGADJENE „žutom separatnom demokratijom“ (čitaj: korupcijom i neznanjem nivoa mladjanog krištomanskog diletanta i šarlatana), oholost u ljubomoru koja eskalira u grubost, koje vodi u SVE VEĆE MRAČNJAŠTVO.

Dosmanlijska žuta žgadija iskazuje  neizmernu ŽELJU sa sociokulturnog aspekta jer se setila da je ONA tj. želja osnovni pokretač pojedinca , A DA JE POJEDINAC OSNOVNI POKRETAČ DRUŠTVENIH SUBJEKATA. Pošto je društvo samo po sebi  heterogeno, jer se sastoji iz različitih nivoa nadgradnje grupa koje imaju (svoje, srazmerno socio-ekonomskom položaju) protivurečne želje (npr.: eklatantan primer vam je „interesna grupa dosmanlijske iščašene demokratske žgadije“), NJIHOVA BORBA ZA VLAST NIJE NIŠTA DRUGO NEGO BOLESNA ŽELJA DA BUDE ZADOVOLJENA, da ONI UŽIVAJU PRIVILEGIJE DELENJA SEPARATNE IŠČAŠENE DEMOKRATIJE.

Socijalna psihologija analizira postupke koji se koriste u nametanju „žute žgadije“ sa ciljem  OČUVANJA STEČENIH PRIVILEGIJA. Ništa im SVETO NIJE! „Žuta žgadija“ zove u pomoć i „macane“ SAMO DA BI OSTALA I/ILI OPSTALA NA VLASTI! Postizanjem „reakcije svidjanja“ KOD NARODA (koji je INTERESANTAN I POTREBAN SAMO U DELU DOK NEDA SVOJ GLAS) kreira PRIVID ŽELJE i (pseudo)POTREBE ZA POSTULATIMA DEMOKRATIJE I SPROVODJENJA DEMIKRATSKOG PLURALIZMA, ali po „svojim aršinima sprovodjenja dozirane demokratije“.

Narod je PREPOZNAO „vrlinu MALICIOZNOSTI“  ŽUTE DOSMANLIJSKE SEPARATNE INTERESNE GRUPE“ KOJU SU DO PERFEKCIJE, uz „svesrdnu pomoć dobijenih scenarija“ SPROVELI na DEVASTIRANJU PRIVREDE I SAMIM TIM URUŠAVANJU SVIH MORALNIH NORMI jednog zdravog društva.

Psihopatologija prepoznaje BOLESNU ŽELJU  „ŽUTE DOSMANLIJSKE INTERESNE GRUPE“- „želja“ im je HRONIČNA(devijantna, morbidna, bizarna, destruktivna i/ili LUDA (posle dvadeset godina URUŠAVANJA I PLJAČKANJA VOJVODINE „IZAŠ’O PAJTA SAS’ PAJTAŠIMA DA PRIČA O „USPESIMA ŽUTE ŽGADIJE“),  i od životnog  je značaja za  „ dosmanlijsku žutu žgadiju“ JER (infatilna) FRUSTRACIJA JE VELIKA.

Share Button