Share Button
  1. БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ НА ДОБРОМ ПУТУ

                                                                                                                                             Мићић Д Иван

 

                У „време“  Злобомира   написао сам афоризам: „Док ја будем узвикивао пароле,   Ви крадите“… Сведоци смо БИЛИ да смо имали „перманентан раст производње“ док су се по Србији „мешетарили“  Марићи – Карићи око катанаца на капијама фабричких погона, склапајући (само)управне споразуме о „ревитализацији“, који су „брзином светлости“ били (по)затварани док се радничка класа замајавала од стране  „титових одливака, ботова/клонова и кловнова „програмима развоја“ и УВЕК на ИЗБОРИМА „прелазила цензус“ КОЈИ ЈЕ омогућавао  да се настави „просперитетна пропаст светле будућности“  девастирањем привреде  Државе Србије.

                „Титови одливци“ ботова, клонова и кловнова су „преписивали (само мењајући датуме, комуњарске) стратегије развоја“ УВЕК играјући на „карту ВЕЛИКОСРБСКОГ “, НЕБЕСКОГ, НАРОДА, СА претензијама да „спроводе ДОБИЈЕНА сценарија пријатеља (Државе Србије) са Запада“ просперитетног УРУШАВАЊА/ДЕВАСТИРАЊА ПРИВРЕДЕ уз „стручњаке“ млађаних шифрованих криштоманских дилетаната и шарлатана.

У озбиљним системима се не дозвољава да бивши водник (подмазивач точкова ‘оли’хоптери) постане генерал, возач/шофер – суботичкиекономиста, „подмазивач точкови’од ‘оли’оптери’ сабрчко-бањалучки’ ДИПЛОМИ – просторни  СТРУЧЊАК  опште  праксе,  и/или  учитељифизичке културе, УСПЕШНИ ДИРЕКТОРИ …

Дотични „могу“ изаћи из „својих професија“, али „њихове професије“ из њих неће никада.

Наравно, ОВИ „ИНСТАНТ СТРУЧЊАЦИ“ СУ „отерали“ младост преко границе и ДРЖАВА СРБИЈА ИМА  „ ИЗГУБЉЕНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ БУДУЋНОСТИ“. 

                Народ је УВЕК изнова био у прилици да види на делу да је „титовим одливцима“ ЈЕДИНИ ЦИЉ  (био и биће) да се домогну ФУНКЦИЈА И ПРИВИЛЕГИЈА да по закону могу да се богате и краду.  Сепаратна лицемерна „демократија“ им је омогућила и модус „пребацивања“ из ПОРАЖЕНИХ у ПОБЕДНИКЕ, јер „демократски плурализам“ математике такву „опцију“ подржава СВЕ „РАДИ“ „ОДРЖАВАЊА постојећег стања“ просперитетне пропасти ДРЖАВЕ СРБИЈЕ И њеног народа.

                Заблуде Јохана Готфрида Хердера из расправе о „Знању и незнању будућности“ у „којем ће постојати једна наука о будућности као и наука о прошлости“ перманенто „пролази“ КОД  ЛАКОВЕРНОГ НАРОДА као „оптимистичка жвака“ идеолошке затрованости и заглупљености душе коју ватикански геноцидни клерофашизам спроводи у дело путем модуса обилних новчаних „инспирација“ – корупцијом.

                Сведоци смо ДАНАС, као и ДЕВЕДЕСЕТИХ, да су БИЛЕ  „залудне жртве“ и напори  „напредне интелигенције“ јер смо изгубили КАО НАРОД „свој идентитет“, због титоистичких клонова и кловнова сујетних простака на власти. Имамо ИЗГУБЉЕНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ БУДУЋНОСТИ које се склањају од „наметања  (аутократске техно-бирократске ) ботовске будућности „ као и могућности утицања и обликовања од стране спровођења (нео)либералне демократије која „дозирано“ дели материјалну, социјалну и  политичку будућност просперитетне пропасти Државе Србије.

                Тамо где се гладује, где „светла будућност“ чека народ  да живи у сиромаштву, експлоатацији и/или  „санкцијама“ спутавани да побољшава животни стандард, где му вечито виси „Домоклов мач“ перманентих претњи разарања и ратова/унутар грађанских сукоба, КОЈУ МУ НАМЕЋУ  и „негују“ „економски сите“ лицемерне СЕПАРАТНЕ ДЕМОКРАТЕ ТИТОВИХ КЛОНОВА, ботова и кловнова  –  демократије ЕУ која „нема алтернативу“ , а СВЕ РАДИ БУДУЋНОСТИкоја се „креира“ РАДИ СОПСТВЕНЕ КОРИСТИ, нема БОЉИТКА ЗА народ, КАО И  ДРЖАВУ СРБИЈУ.

                Крађа Државе је крађа грађана.

                Перманентно пласирање визија будућности „златног доба“, „Еденског врта“ уз РАСТ  БДП-а Државе Србије од 4,5% уз „ С Т Р У Ч Њ А К Е“,  криштоманских  ШОЈИЋА, са брчко-бањалучким  КУРСАЏИЈАМА“   уз ЛОГИСТИКУ „експерата“  попут „шифрованог  млађаног дилетанта и шарлатана“(ZNAM DA SE SEĆATE  „O B E Ć A N J A“  OBNOVE I IZGRADNJE  OD  MILIJARDU EVRA), са ЈЕДНЕ СТРАНЕ, као  и ПЕРМАНЕНТО дозирано анимирање ОПОЗИЦИЈЕ да  „прави перформансе УЗ ЦИРКУСКУ ШАТРУ по улицама , клонова/кловнова којима је једино стало до „фотеља“ – УСПЕВАЈУ ДА КРЕИРАЈУ  С В Е С Т  Н А Р О Д А , сепаратном малициозном демократском политиком заглупљивања „буридановог магарца“, да:

  • „НЕГУЈЕ“ УЗДРЖАНОСТ од „мешања“ у ПОЛИТИКУ, (педесет посто грађана не ИЗЛАЗИ НА ИЗБОРЕ)и/или,
  • „БУДЕ“ дубоко ПОЛАРИЗОВАНА у „креирању“ ИНПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДЕМОКРАТИЈЕ у „све поре друштва“ КРОЗ „ИНСТИТУЦИЈЕ СИСТЕМА“ где се НЕГУЈУ „субвенције“ ИНПЛЕМЕНТИРАЊА демократИЈЕ (читај: корупције) .

В И З И Ј А „ Б У Д У Ћ Н О С Т И на ПРАВОМ ПУТУ“, уз  хепи-ендове „грделичких“ ауто-путева је САМО  ВРХ ЛЕДЕНОГ БРЕГА  ПРОСПЕРИТЕТНЕ ПРОПАСТИ ДРЖАВЕ И НАРОДА  СРБИЈЕ , где ИМАМО:

                В И З И Ј У, од стране екс-премијера – ПРЕДСЕДНИКА (заклетву дату на „Мирослављевом јеванђељу“  да се Р А Д И, Г Р А Д И, доводе КОМПАНИЈЕ које „упошљавају НЕ ЗАПОСЛЕН НАРОД“-

                С В Е  Ј Е  Т О   О  К-еј, како КАЖЕ  мој ИНСАЈДЕР ЛАЛА:  – ШТА ЈЕ ТУ СПОРНО,  С Р Б И Ј А  С Е  Р А З В И Ј А  И  И Н В Е С Т И Ц И Ј Е  С У  В И Д Љ И В Е,

М Е Ђ У Т И М,

                СПОРНА ЈЕ „ДРУГА СТРАНА“ те ВИЗИЈЕ  НАКАЗНЕ ПРОСПЕРИТЕТНЕ „будућности на ПРАВОМ ПУТУ“:

                УЗЕЋУ, као парадигму, (да ПРЕДСЕДНИК  н е  З Н А) ДА   Ј Е Д А Н  ЧОВЕК ИМА ВИЗИЈУ , да ТРЕБА ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ, док ОСТАЛИ У „ЛАНЦУ“, „ШТА ТРЕБА ДА РАДЕ“(?!) – д а  к р а д у?!…

Колико КОШТА „та ТРАСА“, Галерија,  тих 36 километара  или „већ колико“ ауто-пута КОЈИ ЋЕ , „како воле’ да казује ОНАЈ што воле ‘акију“,-  тај ће ги’ правац да донесе три’ес ‘иљади –милијарди еврићи“  – КРОЗ ЦЕО МАНДАТ, попут СВИХ ПРЕТХОДНИХ мандатара, Председник се труди да ИЗНЕВЕРИ очекивања.

                Брзопотезна потрошња ентузијазма код НАРОДА, кроз ИСТИ, стари ВИРУС, „да ВЛАСТ одузима СПОСОБНОСТ рационалног расуђивања“,

 

 јер ужасне слике СИРОМАШТВА, насиља, ерозије морала и подјармљlвања, „наметања“ :

 

  1. драконског ПРАВА (еу) уз „кербере“ извршитеља, (јер НАРОД нема новца да „преживи“ а како онда да „плаћа“ и измирује своје обавезе) , – OVDE, NA DELU, TREBA DRŽAVA DA ZAŠTITI NAROD putem socio-programa, a ne da deli penzije od  petnaest i dvadeset hiljada dinara –

кроз ФЛОСКУЛЕ:

 – „СЛОБОДНОГ (ПОСЕБНО, ако је ПОТПОМОГНУТО ЧВРСТОМ ВАЛУТОМ) СУДИЈСКОГ УВЕРЕЊА“, и/или,

– НЕМА ОСНОВА за „кривично гоњење“  (док ДОКАЗИ ЛЕЖЕ „АД АКТА“- само ОВДЕ КОД МЕНЕ НА ЛОКАЛУ, (КАКО МЕ ИЗВЕШТАВА ИНСАЈДЕР ЛАЛА),  ЈЕДАН (партијски првоборац)  ШТО СЕ ПРЕДСТАВЉА „КАО ИНСТРУКТОР ЛЕТЕЊА“ ИМА  НАПИСАНИХ ДВАНАЕСТ КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА, која су ад акта- кажу зли „језици“ да је купио „мечку“ jer , ima se može se , kad mazneš dvestapedesethiljada evrići ) АЛИ НАШ ИНСАЈДЕР ЛАЛА воле’ да цитира ВЛАСТ: – НИКОГА НЕЋЕ ШТИТИТИ ПАРТИЈСКА ПРИПАДНОСТ, НИ ПОЛОЖАЈ, НИ МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС (Министар Стевановић),  и/или

–  з а с т а р е л о с т и, и/или

– ПРЕБАЦИВАЊА „ОДГОВОРНОСТИ“ СА „ЈЕДНЕ“ ИНСТИТУЦИЈЕ  НА „ДРУГУ“ и/или

– КОРИШЋЕЊЕ „ЗЛОУПОТРЕБЕ“ СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА ради ОСТВАРИВАЊА (личне) КОРИСТИ , и(или…

ДОК СЕ  И З А Б Р А Н И  МИНИСТАР  НЕ МЕША У „СВОЈ“ ПОСАО ЈЕР НЕМА „ИНГЕРЕНЦИЈА“.

 

  1. НАРАСТАЈУЋА П О Р Е С К А оптерећења (кроз наказну фискалну политику), ЈЕР СЕ

И З А Б Р А Н И  МИНИСТАР не МЕША У СВОЈ РЕСОРНИ ПОСАО (ali, je jako važno da ima off shore firme i/ili četr’es i kusur žiro-računa)

  1. (о)СИРОМАШЕЊА (МАЛО)грађанског и  сељачког становништва, ПАУПЕРИЗАЦИЈА ПАУПЕРИЗОВАНОГ  НАРОДА,
  2. (ПО)РАСТ (најперспективније) гране ПРИВРЕДЕ : ЛУСТРАЦИЈА корупције и (привредног) криминала.

                НАМЕТНУТИ (болесни) ПРЕМИЈЕР, НАМЕТНУТИ (инхабилни) РЕСОРНИ министри , КОЈИ СЕ НЕ МЕШАЈУ У СВОЈ ПОСАО, УЗ флоскулу:

„ИЗАБРАЛИ СУ МЕ ГРАЂАНИ, и  ДЕЛЕГИРАЛИ МЕ МОЈИ ИЗ СТРАНКЕ,као ШЕЋЕРОВСКОГ Šojića, а НА ИЗБОРИМА ПОТВРДИЛА ВЕЋИНА – с в е  ј е  Л Е Г А Л Н О,  С В Е  Ј Е по (лицемерним) ДЕМОКРАТСКИМ ПОСТУЛАТИМА  ЕУ уз поштовање ПАРЛАМЕНТАРНЕ ПРОЦЕДУРЕ , М Е Ђ У Т И М,

                С в е  п р и с у т н о  НЕЗАДОВОЉСТВО НАРОДА,( сведоци смо ), ДА  У СВЕ ВЕЋЕМ БРОЈУ ИЗЛАЗИ НА УЛИЦУ (УЗ покушај „инфилтрирања“ КОРУМПИРАНИХ КЛОНОВА И КЛОВНОВА ДОСМАНЛИЈСКЕ ЖУТЕ ЖГАДИЈЕ, КОЈА ДЕВАЛВИРА ПРОТЕСТЕ ГРАЂАНА) ЈЕ ИЗ РАЗЛОГА:

-УРУШАВАЊА СТАНДАРДА НАРОДА, јер ко НОРМАЛНО МОЖЕ ДА ЖИВИ СА двеста евра ЗАРАДЕ и/или, петнаестак/двадесет хиљада динара ПЕНЗИЈЕ,

 док са ДРУГЕ СТРАНЕ,

НАРОД  В И Д И  корупцију, лоповлук, „преливање буџетских средстава на приватне рачуне „успешних“ (партијских) „бизнисмена“ кроз „надуване“ фактуре, компензације, намештања тендера и/или „увођења“ (без тендера) (под)ИЗВОЂАЧА РАДОВА, уз мегаломанске технике  задуживања и/или  „фризирања“ ставки „у“  или „из“ буџета и/или рачуноводства   …

ОДЛИЧНО ПРЕДСЕДНИЧЕ, само ТО ЈЕ ВЕЋ ВИЂЕНО у „титоистичко ВРЕМЕ“ РЕФОРМИ и ЕКОНОМСКЕСТАБИЛНОСТИ удубљена у СЕЋАЊА НА ПРОШЛОСТ МУЧНОГ БЛАГОСТАЊА која се НЕРАДО ВРАЋА У ЈАДНУ САДАШЊОСТ – ТРАГЕДИЈА СЕ ПОНАВЉА кроз „ДЕМОКРАТСКУ“ ФОРМУ.

Лудило, како каже Ниче, ретко је код појединаца, али у групама је то норма, коју обилато поспешује  твоја политика „будућности на ДОБРОМ ПУТУ“. Србија је данас као дете које родитељи нису само напустили, већ га буквално одбацили. Она је подељена на две различите друштвене групе, две политике, два светоназора али и испод површине, два дивергентна начина реорганизације онога што психоаналитичари називају светом објеката.

Са ЈЕДНЕ СТРАНЕ ЈЕ НАРОД, а са ДРУГЕ СТРАНЕ СИ „ТИ са твојом „пораженом“ ОПОЗИЦИЈОМ ДОСМАНЛИЈСКЕ ЖУТЕ ЖГАДИЈЕ ШЕЋЕРОВСКИХ Šojići-Karići-Marići- (не)ЗНАМ ЧИЈОМ ПОЛИТИКОМ ПРИВИДА БОЉЕ БУДУЋНОСТИ (јер се „дивиш политици (одлазеће, којој се дискретно (то могу само Немци)припрема  „подужа“ рекреација ) Г. Меркел и „саветодавних“ УСЛУГА г. Блера и „способностима“ францушћића да (НЕ) ВИДИ „ОД ДРВЕЋА, ш у м у“ – док му је НАРОД у „жутим прслуцима“ стигао до „ПАЛАТЕ“.  

Као што „једна ласта НЕ ЧИНИ ПРОЛЕЋЕ“, ТАКО  ни ТВОЈИ „НАПОРИ“: – ‘ЋУ, ‘ЋЕШ , ‘ЋЕ, БЕЗ „СПОСОБНИХ И ЉУДИ ОД СТРУКЕ, часних“ – које НИСИ БИРАО – ,ШКОЛОВАНИХ, који (не) МОГУ да  „подрже“ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ НА ДОБРОМ ПУТУ, без КОРУПЦИЈЕ И (ПРИВРЕДНОГ) КРИМИНАЛА.

Претворио си себе у ИЛУЗИЈУ               рафинираности и ИНОВАЦИЈА твојих ОБЕЋАЊА СА јеванђеља,БЕСПОМОЋАН (усамљен) НАСПРАМ САДАШЊОСТИ КОЈА СУ  СЕ ДЕВАЛВИРАЛА И метастазирала у УТОПИЈУ КОЈА ДАЈЕ  карактер СТРАТЕГИЈЕ „без РЕДА И ЗАКОНА“, попут ЗЛОБОМИРОВИХ  Р Е Ф О Р М И „спроведених“ у метафоре.

Србија је од давнина била земља чуда и басни, уз „љупко створење“ што је Буридан извео на сцену  десетина стотина мартиновићко-ристичевићких криштоманских чункова што во’ле да глуматају  и изигравају  добијене улоге  првакаиз  фарми које Орвел уредно чува. САМО си заборавио ЈЕДНУ СИТНИЦУ, СРБИ ПЛАЧУ У СЕБИ – трпе и ћуте…

 ШТО ЈЕ ГРОМОГЛАСНИЈА ТИШИНА НАРОДА, после поједене чоколадице и паризера, то је  ЗНАК ДА ЈЕ ДОШЛО ВРЕМЕ за „паковање к(о)(у)фера“- али, Н Е ,  K(o)(u)fera u vlasništvu onog  са’с шишкице „(е)страдног“ политиканта/демагога…

Share Button