Skip to Content

More reviews by artbetting.net
BIG Them
category

Category: Број 22

post

Lao Tzu

Lao Tzu je jedan od najpoznatijih kineskih filozofa i od njega možemo naučiti mnoge prosvjetljujuće životne lekcije. On je autor djela “Tao Te Ching”( prevedeno kao: „Knijga puta i vrline“) i osnivač taoizma. Bio je centralna figura u Kini vekovima:

27646697e277dff903d4ed00b18ff78b_XL

 1. Već posedujete odgovor na sva životna pitanja

“U središtu vašeg bića leži odgovor na sva pitanja; znate ko ste i što želite.”

“Poznavati druge je znak inteligencije; poznavati sebe je znak istinske mudrosti. Vladanje drugima je snaga; vladanje sobom je prava moć.”

“Kada se oslobodim onoga što jesam, postajem ono što bih mogao biti.”

 

 1. Kada se prepustite, tada se oslobađate

“Ako želite postati celina, dopustite sebi da budete nepotpuni. Ako želite biti ispravni, dopustite sebi da budete krivi. Ako želite biti ispunjeni, dopustite sebi da budete prazni. Ako se želite ponovo roditi, dopustite sebi da umrete.”

“Imate li dovoljno strpljenja da sačekate da se mulj slegne i voda razbistri? Možete li da se ne pomičete dok se pravi korak ne objavi sam od sebe?”

 

 1. Vaš ego vam nikada neće doneti istinsku sreću

“Onaj koji definiše sebe nikada neće znati ko je zapravo.”

“Onaj koji ima moć nad drugima nema moć nad sobom.”

“Onaj koji pokušava zablistati prigušuje vlastitu svetlost.”

 

 1. Zlo umire kada se ignoriše

“Ne dajte zlu ništa na što bi se moglo usmeriti i ono će nestati samo od sebe.”

 

 1. Dobrota uvijek pobjeđuje. Zlo uvijek gubi

“Iz dobrih reči proizlazi poverenje. Iz dobrih misli proizilazi produhovljenje. Iz dobrote davanja proizilazi ljubav.”

“Biti duboko voljen daje snagu, a voleti nekoga duboko daje hrabrost.”

 

 1. Budite ono što jeste

“Ako vam je stalo do odobravanja drugih, vi ste njihov zarobljenik.”

“Ako ste zadovljni onim što jeste bez takmičenja i upoređivanja s drugima, svi će vas poštovati.”

 

 1. Budite skromni i postat ćete mudri

“Mudar čovek je onaj koji zna što ne zna.”

“Sve što teče, na kraju se uliva u more jer se ono nalazi na manjoj visini. Njegova moć je u njegovoj poniznosti.”

 

 1. Promena je neizbežna – prigrlite je

“Ako shvatite da je sve podložno promeni, nećete se pokušavati čvrsto držati bilo čega. Ako se ne plašite umiranja, nema toga što ne možete postići.”

“Novi počeci su često prerušeni u bolne završetke.”

post

Rubens Peter Paul

Sir_Peter_Paul_Rubens_-_Portrait_of_the_Artist_-_Google_Art_ProjectNajznačajniji slikar flamanskog baroka, rodjen je 28.06.1577 godine u Siegenu, Westfaliji, a umro je 30.05. 1640 u Antwerpenu. Potiče iz porodice obrazovanog gradskog gradjanskog sloja gde je dobio temeljno školsko obrazovanje.

Umetnički  se obrazovao kod slikara Tobije Verhaechta, koji je volio da slika pejzaže, zatim kod Adama van Noorta, slikara istorijskih motiva i portreta i kod (1556-1600) Otta van Veena, koji je pripadao holandskim romanistima.

Rubens odlazi 1600. godine na studijsko putovanje u Italiju.

Od 1600 – 1608. boravi kao dvorski slikar vojvode Vicenza i Ginzage u Mantovi.

Nakon 1608. godine Rubens je živeo pretežno u Rimu. Napravio je tri oltarne slike na zahtev nadvojvode Alberta od Bruxellesa za crkvu S. Croce u Jerusalemu.

„Krunisanje trnovom krunom“ (danas Grasse, Hospital de Petit- Paris),

„Raspeće i carica Helena pronalazi krst“.

Osim rimskih i venecijanski su slikari znatno uticali  na Rubensovu umetnost. To se vidi po kopijama, precrtavanjima i preuzimanjima motiva Tiziana i Tintoreta.

1608. godine Rubens se vratio u Antwerpen. Primljen je u gildu romanista, humanistički obrazovanih slikara koji su radili u Rimu.

1610-11 sledi „USPRAVLJANJE KRSTA“,

1612-14 „SKIDANJE SA KRSTA“ (obe se danas nalaze u Antwerpenu, Onze Lieve Vrouwe-Kerk).

1620. godine obavezao se da će naslikati 39 slika na stropu antwerpenske jezuitske crkve i još dve oltarne ploče s temama ČUDO SVETOG IGNACIJA i ČUDO SVETOG FRANJE KSAVERSKOG (danas Beč, Kunsthistorisches Museum). Slike je uništio požar 1718.

1622. počeo je Rubens ponovo putovati ali sada kao poznat i priznat slikar toga vremena. Putuje u više navrata kao diplomata u Pariz. Po zahtevu Marie de’ Medici opremio je galeriju u luksemburškoj palati PRIZORIMA IZ ŽIVOTA HENRIKA IV I MARE DE MEDICI. 1625 dovršava 21 sliku velkog formata.

Rubensov rad kao i formu umetničkog izržavanja može se podeliti u više faza.

Do 1609. njegova umetnost odlikuje se prisvajanjem tudjih uticaja.

UMETNIK SA NJEGOVOM ŽENOM ISABELLOM BRANT U SENCI OD KOZJE KRVI (1609., Minhen, Alte Pinakothek) ili USPRAVLJANJE KRSTA(1610-11, Antwerpen, Onze Lieve Vrouwe-Kerk), prepoznaje se svojstvena Rubensova ritmička raščlanjena kompozicija linija i boje koja je jedinstvena samo njemu.

post

Rembrandt Harmensz van Rijn

220px-Rembrandt_van_Rijn_-_Self-Portrait_-_Google_Art_ProjectOn je najznačajniji holandski slikar, bakropisac i graver 17. veka – rodjen je 15.07.1606 u Leidenu a umro je 4.10.1669 . godine u Amsterdamu.

Još za života je bio čuven u celoj Evropi. Veliki uticaj je ostavio na svoje učenike i slikare tog vremena svojim stilom.

Čuvena slika Čovek sa zlatnom kacigom (danas u Berlinu, Staatliche Museum, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Gem. Galerie) prepoznata kao imitacija od druge ruke.

Mišljenje o Rebrantovoj umetnosti, uprkos svem divljenju i zanimanju za biografiju,podložan kolebanju; njegov način slikanja često su otklanjali kritičari koji su bili više privrženi idealima renesanse. Prigovarali su slikama nedostatak proporcije i lepote. Drugi su prepoznavali „duboku ljudskost“ u njegovim delima.

Rebrant je rodjen kao osmo dete mlinara Harmena Gerritsza van Rijna u Leidenu. Posle završetka latinske škole upisuje 1620. godine tamošnji univerzitet starih jezika. Odlazi potom u Amsterdam kkod renomiranog slikara Pitera Lastmana, koga su uporedjivali sa čuvenim Paul Rubensom, koji je izuzetno uticao na njegov budući rad.

Jakom koloritu i stafažama krajolika pod uticajem Talijana i Elsheimera, Rebrant daje i svoj individualni pečat slikama: dramsko grupisanje, intenziviranje svetla, oštrije promatranje i proziranje zbivanja.

U svojim ranim radovima, kao što je slika „Juda vraća srebrnjake“ (Whitby, Zbirka Marchioness of Normaby) poznavalac umetnosti C. Huygens je 1629. godine  hvalio „živost strasti“.

1631. godine se seli u Amsterdam. Čuvene su slike prikazivanja biblijskim motiva:

– „Skidanje sa Krsta“ (oko 1633. godine, Minhen, Alte Pinakothek),

„Hrist na Genezaretskom jezeru“ (1633. Boston, Garden Museum),

„Samson preti tastu“ (oko 1635. godine, Berlin, Staatliche Museen, StiftungPreussischer Kulturbesitz),

„Žrtvovanje Isaka“ (oko 1635. godine, Lenjingrad, Ermitaž),

„Baltazarova gozba“ (oko 1636. godine, London,  National Gallery),

„Oslepljenje Samsona“ (1636. Frankfurt/M, Stadel).

Uz istorijske motive, on je eksperimentisao i istraživao prikazivanje ljudskih afekata na pojedinačnim portretima, fiziognomskim studijama i brojnim graviranim autoportretima i nameštenim stavovima, grimasama i maskiranjima istraživao i fiksirao duševna stanja, kakve je u to vreme cenilo imućno gradjanstvo.

Bankrotirao je 1657/58 zbog rasipničkog života kada su mu  kuća i posed prodati na aukciji; od tada živi povučeno, posvećen slikanju biblijskih motiva.

 

 

 

 

 

 

 

post

B i b l i j a kao inspiracija umetnika –četvrti deo

Postanak, 22, 1 – 18

 • Poslije toga šćaše Bog *okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: evo me! (Jevr. 11. 17.  Jak. 1. 12.
 • I reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u zemlju *Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati.
 • I sjutradan rano ustavši Avram osamara magarca svojega, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega; i nacijepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog.
 • I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno.
 • I tada reče Isak Avramu ocu svojemu:  oče! A on reče: što sine! I reče Isak: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu?
 • A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno.
 •  I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje  sina svojega.
 •  A Andjeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi.

 

Rembrandt: Andjeo sprečava  Avrama da žrtvuje Isaka (1635. Ulje na platnu, Ermitaž, Lenjingrad)

slike0001

 

Postanak, 32 ., 23 – 33.

 • A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše snjim do zore.
 • Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti, dokle me ne blagosloviš.
 • A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov.
 • Tada mu reče: *otsele se sada nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudma, i odolio si.
 • *1 Moj.35, 10.

 

Rebrandt: Jakovljeva borba sa andjelom, 1659, ulje na platnu, Berlin – Dahlem, Gemaldegalerie.

slike0002

Postanak 33, 3 – 4.

 1. A sam podje naprijed, i pokloni se do zemlje sedam puta dokle dodje do brata svojega.
 2. A Isav pritrča preda nj’ i zagrli ga i pade mu oko vrata i cjeliva ga, i obojica se zaplakaše.

 

Peter Paul Rubens: Pomirenje Jakovljevo sa Isavom, izmedju 1625 – 27, ulje na platnu, Minhen, Alte Pinakothek

slike0003

post

B O N T O N ZA „DODJOŠE“

Pre nego što predjemo na „vrlinu koja  unižava“ ( ta će lekcija iz bontona biti obradjena u sledećem broju) , vi bi ste  JOŠ  I da VAM SE PLATI, vi VRLI! Hteli bi ste nagradu za (ne)dostojnu vrlinu što vam je „ propisala“ žuta dosmanlijska žgadija separatne interesne grupe a nastavlja da je „resavski“ sprovodi „palanačka  samoproklamovana elita tupoglavaca“   na ČELU SA ZADRUŽNIM IDEOLOGOM PALANKE, koji, „po potrebi“, presvlači dresove, jer UMIŠLJA (tako mu je kaz’o babo) da  je odviše „čistunac“ U GLUPOSTI SVOJOJ, da pravim imenom nazove floskule iščašene demokratske demagogije.

Nastavljati sprovodjenje VRLINE „vatikanske indulgencije“ da zaštiti „iščašenu demokratsku vrlinu“ koja nezajažljivo i bezskrupulozno  nastavlja putem, korupcije i mita, „kojim se redje ide“, da bi sačuvali „fotelje i napljačkano bogatstvo“ ne prezajući  od onog mišljenja koje im se da’, ako je potrebno „u ime demokratije i „ostvarenog nivoa“ „dno dna“, demokratskog puta parlamentarizma i pluralizma,  da iskopaju oči svakom onom ko se drzne da spomene, a kamo’li „neprijateljsku i nadasve nadahnuto stupidoidnu politiku širenja vrline koja unižava i svojom glupošću vodi u „prosperitetnu propast“, jer narod ne zaslužuje ništa bolje i treba da zna gde mu je mesto: na ulici, isteran iz fabričkih pogona, pauperizovan i doveden do „prosjačkog štapa“ – to je VRLINA, kada se sedi mirno u bari, jer su ih tako naučili, da sprovode dosmanlije iščašenu demokratsku demagogiju uz svesrdnu pomoć mladjanih šifrovanih diletanata i šarlatana.

Narod NEMILOSRDNO SUDI! Pokazao je TO NA OVIM IZBORIMA, da ŽELI „KORAK NAPRED“ putem RAZVOJA DRUŠTVA I DEMOKRATIJE a ne „postojeći ŽUTI DOSMANLIJSKI SISTEM KORUPCIJE I LOPOVLUKA“.

Elem, da se VRATIMO LEKCIJI IZ PROŠLOG BROJA.

Veljko je DAO slikovito u pripoveci „Zapaljeno žito“ dubok neljudski egoizam ČIJI JE MOTIV AKTUELAN I DANAS, SABOTAŽA, OPSTRUKCIJA I DESTRUKCIJA ŽUTE DOSMANLIJSKE žgadije  PREMA SVIM REFORMAMA AKTUELNE VLADE razvoja DEMOKRATSKOG DRUŠTVA I RAZVIJANJA POSTULATA DEMOKRATIJE BEZ KORUPCIJE I MITA!

Njega je najviše zanimao život u sredini zavičajnog grada. Želeo je da pronikne taj DUH PALANKE i u njenu snagu, u njenu magiju, u dejstvo na sudbinu ljudi koji žive i/ili koji su „dodjoši“. To zlokobno i zloslutno „mrtvo more“ koje proizvodi DUH PALANKE   primitivne provincijske sredine koja sputava i uništava ako se „zadružnim i seljačkim ideolozima neda’de ma’ koja uloga, nemare’ ONI, nek bid’nu i STATISTI, samo da su tunak’“ – o tome slikovito govori njegova pripovetka sa tezom „Moloh“, koja opisuje ravangradsku sredinu koja svojim egocentričnim životom parališe ljudske snage, oduzima ljudima polet duha.( Zar DANAS nije aktuelna „priča“ koju je kreirao i sproveo „seljački ideolog“ strankadjije koji pripada redu onih što vole’du koferče sas’ banane, kako kaže Lala;   TAKO JE „VAROŠ KOJA SE NEKADA NIJE ZVALA ŠARENA KRAVA“ ostao bez  SPORTSKE HALE za koju je bilo SVE PRIPREMLJENO (od projekta do „finansijske konstrukcij“) SAMO  DA SE podje sa IZGRADNJOM!?

Junak govori Veljkove misli: „Naša sredina je sebična i ljubomorna. Ona hoće čoveka da poseduje svega. Ti na mojoj ravnici ne možeš izrasti iznad niskih krovova da preko njih gledaš, jer ti se zemlja ugiba pod nogama, i ti upadaš do pojasa… Njena je ljubav strašna, i kad te ona zanese i pretopi u sebe, ti više ništa drugo ne možeš stvoriti, samo ono što je njeno,  samo  što  ona voli, što ona razume, što ona potrebuje, i niko više na svetu. Moja zemlja ne trpi genijalnost, jer genije je svačijji i jer je ona pravedna mati – ti je njena čarobna moć – ona voli svu svoju decu podjednako, i neće ničiji glas da krikne više ostalih. Moja zemlja živi svojim životom  i ne haje za celim ostalim svetom, ona ima svoju istoriju i svoje smerove kojima ona sve pokorava, izravnava i lomi. Na tajni žrtvenik prinosi ona dnevno srca i mozgove svoje najbolje dece. Zašto? Da bi sačuvala primitivno devičanstvo svoje vatrene ljubavi za sve svoje male i nište, koji su, svi zajedno samo, gorostasni i duboki.

Ti to (kao „dodjoš“) ne razumeš? Izgleda ti kao bajka. Jeste priča o mojoj zemlji bajka, jer njen je sadašnji život još trajanje, praistorijska bajka, haos, u kome se samo nazire kontura jedne veličine. I u toj nedokučivostije baš njena neodoljivost – čar. Sumorna i divna, krvoločna i neodoljiva kao Moloh, proždire ona svoje najbolje zbog nekog nedokučivog nagona…“

Ovde je interesantno napomenuti da je „njegovo mišljenje“ plod gorčine i „neprimerenog iskustva sa DUHOM PALANKE“ u njegovoj unutrašnjoj rezignaciji sukoba sa sredinom, koju slikovito opisuje u pesmi „Srb(p)ska zemlja“:

„Ovo je zemlja prokleta, al’ moja;

maćeha moja, mati moja draga;

a ja te mrzim, jer te niko ko ja

ne ljubi tako, moja mati draga!

O, ti si zemlja prokleta, al’ moja.“

Magija ravangradske sredine jača je od njegovih ambicija i planova. Bio je sposoban za gigantske industriske poduhvate, a svoj izuzetan talenat i energiju utrošio je u sitne komunalne ravangradske poslove. Moloh je njega prožderao, kao što će prožderati i njegove potomke, jer ZAO DUH PALANKE ne bira sredstva koristeći dodjoše: njihova su kolena uvek spremna da se saviju na molitvu jer lažne vrednosti i prazne reči sakriva ono što je nisko na i u njima: Vrlinu je potrebno stvarati sitnim dušama jer po putu na kojem su hodali pisali su znake i istinu su objašnjavali i dokazivali prolivajući krv, zabludama i mržnjom u srcima.

To su doneli sa sobom…

post

P L A N AKTIVNOSTI ČLANOVA S N S – a M Z „M L A K E“

– n a c r t –

Mićić D. Ivan

 

 • Z a p o š l j a v a n j e

Žuta dosmanlijska žgadija je ostavila za sobom devastiranu privredu  kroz  lopovsku privatizaciju. (videti moj rad Politička ekonomija Srbije na sajtu www somborskegusle.co.rs broj 17 Vesela fukara dok u broju 12 objašnjavam pogrešni pristup uvodjenja prevazidjenog modela neoliberalizma)

Prvo, napraviti po MZ  kvalifikacionu strukturu radno sposobnog stanovništva sa obaveznim akcentom na postojeće socijalno stanje porodice. Mora se voditi računa da bar jedan član porodice bude u radnom odnosu.

Nije dovoljno IMATI FORMIRANE savete na papiru i/ili grupe (ekonomske, pravne) NEGO TREBA IZABRATI STRUČNE LJUDE KOJI ĆE POSPEŠIVATI KROZ PROGRAME ZAPOŠLJAVANJE. Imamo potencijalne predispozicije i organizovati prestriktuiranje u postojeće (devastirane) resurse, kako proizvodnje sredstava za proizvodnju tako još BRŽE ZAPOŠLJAVANJE u proizvodnji sredstava za potrošnju, jer tu je obrt kapitala brži. Na našem području velika predispozicija je i postojanje velikih površina plodne zemlje. U svakom selu organizovati ZADRUGE sa pratećim objektima uz PROGRAME RAZVOJA svih grana poljoprivrede, kako bi mladi ostali na svojim domaćinstvima (potrebna su neznatna sredstva obrtnog kapitala čiji obrt je vrlo brz).

Npr.: U roku od 48 sati Fabrika Akumulatora MOŽE I MORA DA RADI  sa 100%  kapaciteta! Svaki grad ima PROPALE I DEVASTIRANE privredne objekte!

Mi, u Somboru, imamo Remont, Uljaru, Panonku, da ne nabrajam više – SAMO PROIZVODNI PROGRAM CRVENE ZVEZDE MOŽE DA BUDE sto posto IZVOZNI PROGRAM! Samo treba NAPRAVITI MENADŽMENT pod patronatom i garancijama DRŽAVE SRBIJE. (Ovde je bitno staviti akcenat na ULOGU SINDIKATA (ovaj komunjarski model polupismenih i instruiranih  kvazi  boraca za prava radnika demaskirati).
Akcenat staviti na zapošljavanje ŽRTAVA TRANZICIJE posebno žena, preko pedeset godina starosti, KAO I OMLADINE KOJA IMA ODGOVARAJUĆI STEPEN OBRAZOVANJA.

SVAKOG PETKA, organizovati PRIJEM GRADJANA i REŠAVATI NJIHOVE PROBLEME, jer su INSTITUCIJE SISTEMA BASTIONI KORUPCIJE, NA SVIM NIVOIMA, OD STRANE ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE DEVASTIRANI i u RASULU, sa samoproklamovanim i umišljenim MARŠALIMA! Nosioce devastiranja, opstrukcije i korupcije INSTITUCIJA SISTEMA procesuirati i/ili ZAMENITI SA POŠTENIM fakultetski obrazovanim ljudima od struke.

 

 •  Infrastruktura i ekologija

Od ulice na Staparskom putu, pa pored „tekstilne“, Stanka Opsenice, Štrosmajerovom, pored učiteljske, Sivačkim putem, V. Sekulića , Beogradskom, do Bulevara – napraviti odvodne kanale (jednoobrazno obložiti pločama), bicilističke staze kao i staze za pešake,(kao što je u Sonje Marinković).

Titogradsku ZATVORITI ZA SAOBRAĆAJ jer IMA TRI ŠKOLE. Od „učiteljske škole“ do Doma na Staparkom putu, napraviti „amfiteatre“ (slično već postoji ispred OŠ A. Mrazović), kao i urediti „školske terene u JEDNU CELINU“ BEZ OGRADA, koje je „žuta separatna žgadija napravila“ pa više sliči na „favele“ nego na igrališta (od ograda nema mesta za bezbedne sportske aktivnosti) UZ VELIKI amfiteatar, koji će služiti i kao POZORNICA ZA KULTURNA DEŠAVANJA upriličena deci i omladini.

Prilazima GRADA , od Sivca, i/ili od Stapara, kao i od Bezdana i/ili Subotice, NAPRAVITI PODZEMNE PARKINGE ZA AUTOMOBILE, koji bi omogućili bezbednije ulice i čistiji Grad. (od parkinga na svakih deset minuta organizovati kružne  autobuse do Centra).

Ovo  SE MOŽE URADITI UZ ORGANIZOVANJE OMLADINE KAO I MEŠTANA, putem „radnih akcija“, uz GLAVNOG  „izvodjača radova“.

Svaka ulica (a to je u „duhu“ POGLAVLJA EU) da IZABERE SVOG  PREDSTAVNIKA koji će biti koordinator i/ili animator „grupa civilne zaštite“ u slučajevima  neprimerenim  normalnim uslovima življenja (za ne daj Bože zemljotresa, poplava i/ili   „ratnih uslova“).

Svaka ulica u MZ ima PROBLEM sa KANTAMA ZA SMEĆE (to je više od cirkusa: pokazuje NAŠ STEPEN I NIVO KULTURE (prvo: treba procesuirati KADROVE LOKALNE  SAMOUPRAVE žute dosmanlijske vlasti za POTROŠENA SREDSTVA OD EU koja su bila namenjena SELEKCIJI OTPADA (vidi moju kolumnu u broju 21 www somborskegusle.co.rs)

Obnoviti i/ili posaditi, naravno, konsultovati struku (od pejzažnih do horti kulture, arhitekata, gde šta treba odnosno, kako i gde i šta posaditi)

Organizovati mlade kao i stanare zgrada, kuća u čišćenju i/ili održavanju UZ STRUČNE SLUŽBE ZELENIH POVRŠINA.

 

 • Socijalna zaštita

Napraviti mapu socijalne zaštite gradjana. Popisati i utvrditi nivo i stepen obrazovanja, članova porodice, kao i primanja gradjana. To će biti ujedno i PARAMETAR ko i koliko će PLAĆATI porez i KOMUNALNE USLUGE: POREZE NA IMOVINU, VODU, GREJANJE, STRUJU, po OSNOVU nivoa primanja-zarade – utvrditi skale plaćanja a OSTATAK DO PUNE CENE refundirati iz lokalnog budžeta. (PREISPITATI ko i kako prima socijalnu pomoć, što nam je ostavila žuta žgadija u amanet pauperizovanog naroda – UKINUTI NEBULOZU „socijalne pomoći“ u VIDU PAKETA I DOBIJANJA deset hiljada dinara?! Preispitati – dosadašnja davanja.

Svaku samohranu porodicu, posebno majke, srazmerno stepenu obrazovanja ZAPOSLITI.

Starim i iznemoglim licima,  kao i penzionerima ORGANIZOVATI sve VRSTE USLUGA, preko VOLONTERA: OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, preko higijene do POTREBA nabavke robe i pružanja usluga.

 

 • Sport i obrazovanje

Organizovati preko „školske godine“ aktivno UČEŠĆE DECE (po razredima) u sportskim aktivnostima (po izboru dece i roditelja). Napraviti „male lige takmičenja“ (fudbal, odbojka,košrka, tenis, itd) (unutar svih razreda) i  izmedju škola vikendom. Obavezno UVESTI fakultativno ČAS ŠAHA u svim razredima od četvrtog do osmog, kao i u srednjim školama, uz ORGANIZOVANJE TURNIRA I SIMULTANKI. (Tokom raspusta „letnje škole“ sa NAMENSKIM PROGRAMIMA:  od ekologije do sporta SVAKI DAN)

Sva deca koja ispolje SLABIJE rezultate u školi, angažovati DODATNU NASTAVU iz tih predmeta, putem VOLONTERA.

OBAVEZNO UVESTI BESPLATNU UŽINU, na VELIKOM ODMORU, i KADA DECA  završe SA OBAVEZAMA U ŠKOLI – kao i vikendom (subota, nedelja u sportskim aktivnostima) – pored donacija i namenski izdvojenh budžetskih sredstava, OSNOVATI  FOND od sredstava koja se naplate od PROCESUIRANJA LOPOVLUKA ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE.

Predložio sam pre više godina da u sklopu MEMORIJALNOG SPOMENIKA na Dunavu, u Bezdan-Dunavu, napravimo OLIMPIJSKO SELO sa kompletnim sadržajima od sporta do kongresne sale sa pratećim objektima za zabavu (bioskop, pozorište) kao i Muzej kao opomenu i čas istorije U BORBI PROTIV FAŠIZMA. (Treba formirati (od fakultetski obrazovanih ljudi) radnu grupu.

post

K I N A

KOLEVKA MUDROG NARODA

– prvi deo –

Kina svojom veličinom  približno zauzima područje cele Evrope, dok je njena istorija i kultura u osnovi pisana istim jezikom više od TRI hiljade godina, koja se pripisuje trima vladarima i petorici careva.

Tim kulturnim junacima prethode tri dinastije: Hsia, Shang, Chou. U neprekidnoj borbi za vlast, kao i širenju kineske kulture uz neprekidno širenje naroda sa severa na jug kao i osvajanju odredjenih prostora u odrdjenim razdobljima bogate istorije kineskog naroda. (tri hiljade godina pre naše ere), kada se Kina po prvi put ujedinjuje za vladavine Shih Huang Tija iz dinastije Sh’in, od koga potiče zapadni naziv za Kinu. Kinesko ime za Kinu je Ch’ung – kuci ili  Srednje Kraljevstvo.

Na tradicionalni kineski kult predaka i golemu raznolikost božanstava stolećima su uticali filozofsko učenje Konfucija, taoizma, kojeg je osnovao Lao  Ce(Tzu), stariji Konfucijev savremenik, a potom i budizam koji je preuzet iz Indije. U kasnijem razdoblju širi se islam i hrišćanstvo.

Veći deo književnosti navodi kao datum svog nastanka Shang ili Chou dinastiju, koja zapravo pripada Han dinastiji ili kasnije, zbog mišljenja da se krivotvorenjem datuma dobija na ugledu dela. Za to je, prema izvorima, odgovoran Li Szu, ministar za vladavine Shi-huang-tija, godine 213. pr.n.e. on je nagovorio cara da spali sve knjige osim stručnih priručnika za lečenje, proricanje, poljoprivredu i uzgoj drveća. Nametnuo je mišljenje da  naučnici proučavaju prošlost  samo da bi osudili sadašnjost i suprotstavili se svakoj inovaciji i napretku u društvu. (Zbog toga je stradalo četristo šezdeset naučnika.)

Radjanje reda iz haosa, koje opisuje kineska mitologija (koja je sačuvana) kako su se car Severnog mora Hu i njegov južni dvojnik Shu sastajali u carstvu Hun-tuna, cara Središta. Hun-tun, što znači haos, bio je veoma gostoljubiv, ali mu je nedostajalo sedam telesnih otvora koje su drugi ljudi imali. Da bi uzvratili gostoprimstvo Shu i Hu, što znači „munja“ odlučiše stvoriti potrebne otvore na Hun-tunovom telu, svaki dan po jedan. Sedmog dana, Hun-tun umre. Tog trena nastade svet kakav je danas.

Haos je bio nalik kokošijem jajetu. Nije bilo ni Neba ni Zemlje. Iz jajeta je rodjen P’an-ku, Zemlja je nastala od njegovih teških elemenata, a Nebo od laganih. P’an –ku  se prikazivao kao patuljak odeven u medvedje krzno ili ogrtač od lišća.  Tokom 18.000 godina razlika izmedju Zemlje i Neba dnevno se povećavala 4 metra, a istim je ritmom rastao i patuljak, te je svojim telom ispunjavao prazninu. Četiri strane sveta i pet velikih planina nastali su iz njegovih kostiju, kada je umro, reke i mora od njegove krvi i zemlja od njegovog mesa. Vetar i oblaci su od njegovog daha, grom i munja od njegovog glasa, levo oko Sunce, desno oko je Mesec, njegova kosa su zvezde a obrve planete.

Sličnost nalazimo u Indiji, u Hinduizmu. U kineskoj filozofiji jang i jin su dva suprotna dela koji zajedno čine skladnu celinu. Primeri su muško-žensko, Mesec – Sunce, voda – vatra, četvorougao –krug. Prema jednom izvoru jin i jang su božanstva odgovorna za upravljanje Zemljom i Nebom.

U periodu od 25 – 220. godine postojale su tri škole mišljenja: suan je, hun t’ien i t’ien kai ili chou pei.  

Prva škola je učila da se Sunce i druga nebeska tela slobodno kreću po nebeskom svodu.

Hun t’ien škola je učila da je svet poput uspravljenog kokošijeg jajeta. Nebo, kojim se kreću zvezde, nalazilo se sa unutrašnje strane gornjeg dela ljuske. Zemlja je plutala na prvobitnom okeanu počivajući na dnu ljuske.

Prema učenju najstarije škole, preokrenuta činija nebeskog svoda okreće se na jednoj osovini, zvezdi Severnjači, dok su ostale zvezde pričvršćene za činiju. Zemlja je četvrtasta i nepokretna- ona je jin

. Nebo se okreće, okruglo je i ono je jang.

Prema Shan Hai Chi ngu, klasičnom delu o nastanku planina i reka, čudovište  Kung Kung pokušalo je ukrasti vlast od četvrtog cara Jaoa. U tome nije uspeo i u znak odmazde bacio je rog u severozapadni potporni stub, planinu Pu Chou (nezaobljen). Planina se raspukla, Nebo se nagnulo prema severozapadu i u nebeskom je svodu nastala šupljina. Zemlja se nakrenula na stranu zbog čega vode teku u jugoistočnom smeru. Od tog udarca nadošle su poplave. Ta „katastrofa“ objašnjava i izmenu godišnih doba, klimatkse promene kao i smenu dana i noći.

 

2.1          Glavni mitološki izumitelji

Fu – hsi, prvi vladar: ribarenje, pripitomljavanje životinja, uzgoj svilene bube i duda, proricanje, instrumenti za merenje, kalendar; obred venčanja uvela je njegova mladja sestra i žena Nu –kua.

Shen-nung, drugi vladar; poljoprivreda, lečenje travama

Huang Ti, prvi car: točak za kola, razvoj grnčarstva, kompas, brodovi, ratna oprema

Yao, četvrti car, usmerio vetrove pomoću Strelca Yia

Shun, peti car: nadzirao poplave uz pomoć Yua koji ga je nasledio kao vladar

Yu, dinastija Hsia: nasledio Shuna, a njega je na zauzimanje plemića, nasledio sin Ch’i; to je utemeljilo pravo prvorodjenog sina na nasledstvo i dinastički sastav koji je trajao do 1912. godine.

 

2.2.         Mitske i istorijske dinastije

Mitska                                                  tri vladara (Fu-hsi; Shen-nung; Yen-ti)

Mitska                                                  pet careva (Huang Ti; Žuti Car, Chuan Hsiun; K’u;Yao; Shun)

2000 – 1520.  pr.n.e.                        Dinastija Hsia

1520 – 1030.  pr.n.e.                        Dinastija Shang (Yin)

1030  –   221.  pr.n. e.                       Dinastija Chou

221 –    207. pr.n.e.                        Dinastija Ch’in

202 –    220. g.n.e.                          Dinastija Han

221 –  265,                                         Tri kraljevstva

265 –  420,                                         Dinastija Chin,

420 –  479,                                         Dinastija Sung,

479 –  581,                                         Šest dinastija,

581 –  618,                                         Dinastija Sui,

618 –  906,                                         Dinastija T’ang,

907 –  960,                                         Pet dinastija,

960 –1126,                                         Severna Sung dinastija,

1127 –1279,                                        Južna Sung dinastija,

1260 –1368,                                        Dinastija Yuan (Mongoli)

1368 –1644,                                        Dinastija Ming,

1644 –1912,                                        Dinastija Ch’ing (Manchu)

1912.                                                    Republika

 

2.3.  Stvaranje sveta

Postojali su Nebo , Zemlja, biljke i životinje, a da je P’an –ku bio nezadovoljan što nije bilo razumnih bića da uživaju blagodeti prirode, stoga je načinio od gline čoveka i udahnuo mu jin i jang.  Bogatstvo mita opisuje načine na koje su se ljudi naučili iskorišćavati prirodna bogatstva, ali se , uglavnom ta otkrića pripisuju mitskim bićima u ulozi junaka kulture. U svakom od ovih mitova postoje osnovni postulati kao obeležja održavanja poretka, ravnoteže, što je oduvek bila prva briga kineske religije i obreda. Obredi  se redovno obavljaju i sklad preovladava. Osam trigrama, čija se tumačenja nalaze u I Chingu (knjiga promena), kao i kružni simboli jina i janga, svi su povezani sa Fu-hsi-jem i Nu-kuaom i simbolizuju red koji je Tao (put).

post

VESTI IZ GRADA KOJI SE NEKADA NIJE ZVAO „ŠARENA KRAVA“

Kako nas obaveštava naš  insajder Lala, bilo je „vazda dogadjanja“ u ovom proteklom periodu.

 • Ta’ koju ’oćeš vest prvu; onu iz oblasti kulture ili onu iz oblasti politikanstva?!
 • Prvo ispričaj ovu vest iz kulture…

„Bila su dogadjanja , pa su „onog s’ južne pruge, trećerazrednog što vole’ da glumata“ proglasili za „prvog“ medju jednakima…“

 • O čemu ti to Lalo pričaš, ništa ne kapiram?!
 • Ta’ onaj što je bio iz „reda dosmanlijske žute žgadije, odsek neobaveštenih“ u DVA MANDATA (po četiri godine)bio NAČELNIK ZA PRIVREDU ZAPADNO-BAČKOG OKRUGA i jedared „glavni (opet četri’ godine) u lokalnim novinama“; „bogati maminog“, već iznerviran Lala, „ta’ onaj „poslušnik“ što je dobio NAGRADU GRADA za „životno delo“…
 • Da ti Lalo, MOŽDA GREŠIŠ?! TO MORA DA BIDNE MNOGO ŠKOLOVAN KADAR, kad je stigo DA BIDNE STRUČNJAK I ZA PRIVREDU I ZA ŽURNALISTIKU I ZA… a došo’ S’JUŽNOM PRUGOM…
 • Koja ti je DRUGA VEST?!
 • Znaš onaj što je abdiciro’ sas’ mesta, pa prebego u neku skandinavsku nedodjiju da radi u zoo-vrtu; dali mu skandinavci da čisti i vodi brigu o dva kaveza i da ’rani životinje…

Kada je Lala vid’o da se ja zabezeknuto iščudjavam, on iznervirano: -’ta onaj što je „prekopo’ ULICU KOJA JE BILA ZAŠTIĆENA OD STRANE DRŽAVE i skemb’o devetsto ’iljada evra“ na TRG što sada (ne)LIČI „na čardak NI NA NEBU, ni na ZEMLJI“?!

 • Šta fali, da i MI IMADEMO kvazi „moderato“ mestašce „za zaljubljene“; zašto si Lalo tako staromodan i ljubomoran, na „inovativna dešavanja“ ?!
 • Znaš TI, nadji NEKOG DRUGOG…- odbrusi mi Lala. Postavi sebi samo JEDNO PITANJE: ŠTA BI BILO U BEOGRADU SA ONIM KOJI BI SE DRZNUO DA PREKOPA SKADARLIJU?!
 • Zar si zaboravio da je BILO TAKO NADAHNUTIH PREDLOGA od strane „dosmanlijske žute žgadije, odsek „reciklirani žutaći“: kada je onaj, što je mazno samo na prodaji kompjutera dvaes’četri miliona, PREDLAGO’ DA SE ISKOPA TUNEL do SKUPŠTINE?!

Bilo je mnogo „boljih rešenja“ od „ovog prekopavanja“ i postavljanja „prevazidjenih (staromodnih) fontana“; trebalo je „sačuvati DUH  ISTORIJE JEDNOG VREMENA“; kako to rade „na zapadu“; OVI novokomponovani UZELI PELCER OD ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE – NIŠTA IM SVETO NIJE! Mogli su ovi „duhovni evnusi“ da (O)stave DEO ULICE pod „staklenu vitrinu sas’ „lajt šou“ i/ili da „ture“ FONTANU kao u Romashoru i/ili St.Galenu i/ili Ženevi možda Cirihu…

 • Jer’ ti to Lalo ’oćeš da se ’fališ gde si sve bio?!
 • Neprimećujući moju primedbu, Lala nastavi: – tamo imade, bogati maminog FONTANE SAS’ LAJT ŠOU NA SENZORE… Ti ideš i odjedared PORED TEBE SVETLEĆI MLAZEVI… a, ovo, koj’ napravi, da „se mrzne kad dojde zima i/ili mora da se čisti od „žabokrečinu“ svaki mesec…

Stvarno Lalo, ko bi tebi udovoljio… No, reci mi tu drugu vest.

Trže se Lala, pa ko iz topa: znaš, onaj politikant, što je bio član svih dosadašnjih stranaka, ponovo sebe postavio. Kada je video da se iščudjavam: ta onaj što sprovodi po diktatu i propoveda aboliciju LOPOVLUKA I KRIMOGENIH POSLOVA ŽUTE DOSMANLIJSKE ŽGADIJE!

Ko da mi nismo ZA DEMOKRATIJU I ZA DEMOKRATSKI PLURALIZAM! Kad sam se JA borio ZA DEMOKRATIJU OVA ŽUTA ŽGADIJA NIJE NI ZNALA ŠTA JE TO, „Doduše to je bilo u   J.B. vreme, kada su s e razvijale tekovine revolucije „bratstva i jedinstva uz sprovodjenje samoupravnih tokova iz „jednog centra VIŠIH krugova“ – ’TELI SU DA ME ZATVORE, kao disidenta I KOČNIČARA NAPRETKA SAMOUPRAVNOG DRUŠTVA IZ „jednog centra“!

Prvo, POD HITNO TREBA „odvojiti ŽITO OD KUKOLJA“! Vrlo dobro se zna DA SI DO JUČE PRODAVAO DEMOKRATSKU DEMAGOGIJU I MAGLU UZ ’PO KILE KOKAINA I HAŠIŠA (da ne nabrajam više i ostale opijate od sintetike), i/ili „do juče, nisi I’MO ZAŠTA PAS DA TE UJEDE, A DANASKE VOZIŠ MEČKU“, i/ili DO JUČE SI BIO VATRENI ŽUTAĆ (čitaj: sprovodnik i zagovornik lopovluka) a DANASKE SI VATRENI NAPREDNJAK i NEZAMENLJIV KADAR, jer si se toliko NAFATIRO’  da ti nije MNOGO DA PLATIŠ SVOJ „OPROST GREHOVA“ PO IDEOLOGIJI LATINA: – VATIKANSKI MODEL INDULGENCIJE, dok SIROTINJA RAJA, KOJU STE DO BALČAKA PAUPERIZOVALI SVOJIM „sprovodjenjem (separatne) DEMOKRATIJE, bosa i gladna, BEZ POSLA I IKAKVE PERSPEKTIVE ISPRAĆA SVOJU ŠKOLOVANU DECU VAN GRANICA SRBIJE, DOTLE SE „žuta dosmanlijska žgadija DUHOVNIH EVNUHA“ NASLADJUJE I SMEJE IZ SVOJIH FOTELJA, jer je PLATILA DA JE „NIKO NE DIRA“ JER B(R)EZ NJENIH „PISMENIH“ KADROVA SVE BI PROPALO!

Slaboumnost kao i lopovluk IMA SVOJE OPRAVDANJE ALI I GRANICE! Niko i slovima niko VAMA NE BRANI DA VI BUDETE OTPADNIK: DA NAPUSTITE SVOJ (DOJUČERAŠNJI) TABOR, da BI PREŠLI U PROTIVNIČKI TABOR! Ovaj (dojučerašnji) VERNIK JE IZDAJNIK; On je , kako vo’le Lala da kaže:- on je bio IZDAJNIK PREMA JAČEM, „veran i dalje prema slabijem, kome će se PONOVO VRATITI, kad za to BIDNE VREME, ali DANASKE, treba „glavu spasavati i privilegije kao i ZAŠTITU OPLJAČKANE, doduše na „DEMOKRATSKI“ NAČIN STEČENE, IMOVINE, jer TAKO KAŽE „ZADRUŽNI ideolog i EVNUH zaštite demokratskog pluralizma“:…(!?)

Nerazumna odanost je strma kao podrumske stepenice. Niz jedan stepenik sidješ, zatim još niz jedan i opet jedan, pa se konačno nadješ u mraku tamnijih nijansi političke čednosti! Povratak na „stare DOGME DEMOKRATSKOG PLURALIZMA“ JE isto kao kada staru pocrnelu sliku, koju kada prelakiraš,  SVA SE PROŠLOST PONOVO JAVI! Dobri stari OBIČAJI opet OŽIVE, JER DUH PALANKE VAROŠI IMA SVOGA „zadružnog ideologa“ KAO ČUVARE PROSPERITETNE PROPASTI, dok se lepim ženama stvara iluzija DA IMAJU PRIVILEGIJU I DAJE  IM SE U RUKE „privid“ vlasti koja im je okružena mediokritetima koji su zaduženi od „strane duhovnih evnuha“ da DEVASTIRAJU, skrnave i sprovode „mentalnu kontaminaciju“ vavilonskim veseljima, koja podržavaju raskoš i devijantno sladostrašće.

Imam još jednu vest! Pozvani „članovi“ naprednjaka na sastanak „jedne mesne zajednice“. Kojekude, skupilo se tridesetak ljudi! Elem, kad je sastanak poč’o u zakazano vreme „na mesto predsedavajućeg sede jedan deran: – niti  slova’ bar„kurtoazno“, „ja sam taj i taj“ i/ili „koleginice i kolege ja sam novi predsednik“ i/ili „svojim dosadašnjim radom u stranci“…

Kada je to video jedan član, „ u kom  pravcu i sa kojim ciljem su se „okupili“, prekide derana sa „opaskom“ da se PRVO KAŽE DNEVNI RED, pa će ON da „predloži“ DOPUNU DNEVNOG REDA, sa dve tačke:

Prvo, analiza dosadašnjeg rada stranke kako na nivou Mesne zajednice, tako i „cele stranke“, uz OSVRT NA „RASUTIH“ 20% GLASOVA, na „raznorazne grupe „ kao i „dojučerašnje stranke u izumiranju“ JER JE TAKO NAROD ODLUČIO, i pod

Dva, „preispitivanje“, JER SADA SNS IMA MOGUĆNOSTI, jer dobro se zna da se „u dosmanlijskom periodu“ za sto evrića moglo u katastru PROMENITI VLASNIK NEKRETNINE, kao i da se ISPITA (daje inicijativa) ko i gde koristi DRUŠTVENE OBJEKTE i ko prihoduje iznajmljivanje TIH OBJEKATA (stanova, kuća, i drugih gradjevina KOJI SU U „vlasništvu“ GRADA.

Oba PREDLOGA člana (koji vol’e da se aristetolovski ponaša) SU JEDNOGLASNO ODBAČENI. Član je NASTAVIO u aristetolovskom maniru, JER JE VIDEO VEŠTO OKUPLJEN I INSTRUIRAN SASTAV članova za potrebe DEZAVUISANJA i manipulacije, razvodnjavanja i destrukcije OKUPLJENIH:  – jedna grupa je bila odredjena ZA SVEČANI PRIJEM DERANA kao PREDSEDNIKA, koji je NA DEMOKRATSKI NAČIN IZABRAN, bez da je IMAO PROTIVKANDIDATA i/ili, daleko bilo, DA SU ČLANOVI BILI POZVANI DA DAJU SVOJ GLAS, da ga po principima „demikratskog pluralizma“ IZGLASAJU i daju mu poverenje; kao što su na „demokratski način“ PROBRALI KANDIDATE z a lokalni i pokrajinski parlament – NIKO, ni slovima NIKO, NIJE od članova MZ PITAN , niti je bilo na dnevnom redu; proturena je floskula: „tako je doneta odluka u Beogradu“ i TO MORA DA SE POŠTUJE!

Videvši u „kom pravcu“ ide „tok sastanka sa deranom u fotelji predsedavajućeg“, dotični član što vole da se ponaša u maniru Aristotela, uze reč:

„Dame i Gospodo, ja nemam DRUGU, rezervnu, STRANKU; uz to, ja nemam ni DRUGU DRŽAVU; prestao sam , za vašu informaciju kao i za informaciju dodjošima, da budem bitanga i mangup, davnijeh dana, kada VI niste ni „znali“ šta je to; odlučio sam da BUDEM ČOVEK, odnosno, trudim se SVIH OVIH GODINA DA BUDEM ČOVEK ALI MI TO TEŠKO POLAZI ZA RUKOM, od preuzimanja vlasti DOSMANLIJSKE ŽUTE ŽGADIJE, 1996. godine, jer sam VIDEO U KOM PRAVCU su DOBILI SCENARIO DA NAS VODE, kao DRŽAVU SRBIJU: – U „presvetlu propast“!

Ja sam za vašu informaciju NAPISAO  PLAN I PROGRAM kao predlog AKTIVNOSTI RADA KAKO NAŠE MESNE ZAJEDNICE, TAKO I ŠIRE, svih MZ kao i STRANKE! Smatram, da se „prase NE TOVI UOČI BOŽIĆA“! uz „estradno politički marketing „napred naši“ i/ili „daj SVOJ GLAS ZA NAS“; samo „kreativnim i produktivnim“ radom, NA DOBROBIT SVIH GADJANA kao i članova, MOŽEMO DA POVRATIMO POVERENJE GRADJANA GRADA, POSEBNO DOMORODACA MA KOJE VERE BILI,  KOJI SE NEKADA NIJE ZVAO „ŠARENA KRAVA“!

Smatram da je tragi-komično bilo PONAŠANJE i AKTIVNOSTI na lokalu ČLANOVA.

post

VOJVODINO MOJA MILA ZAR’ TE NIJE SRAM…

12003355_1136046569748561_8122314277709097550_nSvedoci smo DANAS, (koliko je vremena prošlo od IZBORNE VOLJE NARODA SRBIJE), KOJI JE ISKAZAO SVOJU „VOLJU“ DA ŽELI „iskorak NAPRED“ PREMA RAZVOJU PRIVREDE I DEMOKRATSKOG DRUŠTVA, kao i sa druge strane,  permanetnog KREIRANJA PERFORMANSA (sa CILJEM OPSTRUKCIJE) od strane DOSMANLIJSKE ŽUTE ŽGADIJE sve SA CILJEM UKAZIVANJA na URUŠAVANJA I NARUŠAVANJA DEMOKRATIJE kao i  POSTULATA DEMOKRATSKOG PLURALIZMA. (SAMO)ORGANIZOVANJE (NE)SPONTANIH OKUPLJANJA, dojučerašnjih PRIVILEGOVANIH DELILACA I KREATORA IŠČAŠENE DEMORATIJE, PRED (dojučerašnjim) INSTITUCIJAMA SISTEMA KOJE SU BEZSKRUPULOZNO EKSPLOATISALI U ŠIRENJU I PROPAGIRANJU FAŠISOIDNE POLITIKE: fabrikovanja laži „KAKO VOJVODINOM TEČE MED I MLEKO“ jer, ONI, NOSIOCI ŠIRENJA I SPROVODJENJA IŠČAŠENE DEMOKRATIJE su BOGOM DANI DA VLADAJU I KORISTE SVE PRIVILEGIJE TE VLASTI I DOBRO ZNAJU  – jer ONI SU IZNAD ZAKONA I IZNAD INSTITUCIJA SISTEMA, da MOGU DA RADE ŠTA IM JE VOLJA.

„Žuta dosmanlijska žgadija“ koja je kreator SVIH POREMEĆAJA U DRUŠTVU, kroz devastiranje i pljačkanja privrede, URUŠAVALA JE TENDENCIOZNO I DEVALVIRALA sve moralne kodekse nadgradnje putem KORUPCIJE kroz SVE INSTITUCIJE SISTEMA DRŽAVE SRBIJE, ispoljavajući iz dana u dan, od 1996. kada su dosmanlije zasele na vlast, permanentni stepen razvoja i eskaliranja duševnih obolenja i da snose svu odgovornost  za SVE POREMEĆAJE!

Sada kroz ispoljavanje PERFORMANSA kao bolnih OSEĆANJA NAGONA za PRAVDU I DEMOKRATIJU iskazuju specifične UZROKE SADRŽANE U BOLESTI  PSIHE! To se prepoznaje na svakom koraku koji iz „recikliranog žutog dosmanlijskog entiteta“ iskazuju bolna OSEĆANJA ŽUDNJE, MRŽNJE I MRAČNJAŠTVA – koja potiču IZ NEZNANJA stručnjaka NIVOA MLADJANOG ŠIFROVANOG DILETANTA I ŠARLATANA!

Neznanje se ne odnosi samo na stanje BOLESNOG UMA KOJI JE PROPAGIRAO I SPROVODIO SVIH OVIH GODINA IŠČAŠENU NAKARADNU SEPARATNU DEMOKRATIJU, KOJE JE BILO SVESNO NAČINA STEPENA DEVASTIRANJA PRIVREDE I POLOŽAJA NARODA  ISTERANOG NA ULICE IZ FABRIČKIH HALA, sada NAKARADNO POIMA I ZAMENJUJE TEZE, uz posipanje pepelom,   NA PRIRODU FENOMENA ULOGE  najezde „demokratskih“ SKAKAVACA!

Neznanje podstiče žudnju i vapaj „za šačicu vlasti“, koja potom vodi u mržnju, jer joj Je narod uskratio to zadovoljstvo na izborima, mržnja u oholost jer INSTITUCIJE SISTEMA SU ZAGADJENE „žutom separatnom demokratijom“ (čitaj: korupcijom i neznanjem nivoa mladjanog krištomanskog diletanta i šarlatana), oholost u ljubomoru koja eskalira u grubost, koje vodi u SVE VEĆE MRAČNJAŠTVO.

Dosmanlijska žuta žgadija iskazuje  neizmernu ŽELJU sa sociokulturnog aspekta jer se setila da je ONA tj. želja osnovni pokretač pojedinca , A DA JE POJEDINAC OSNOVNI POKRETAČ DRUŠTVENIH SUBJEKATA. Pošto je društvo samo po sebi  heterogeno, jer se sastoji iz različitih nivoa nadgradnje grupa koje imaju (svoje, srazmerno socio-ekonomskom položaju) protivurečne želje (npr.: eklatantan primer vam je „interesna grupa dosmanlijske iščašene demokratske žgadije“), NJIHOVA BORBA ZA VLAST NIJE NIŠTA DRUGO NEGO BOLESNA ŽELJA DA BUDE ZADOVOLJENA, da ONI UŽIVAJU PRIVILEGIJE DELENJA SEPARATNE IŠČAŠENE DEMOKRATIJE.

Socijalna psihologija analizira postupke koji se koriste u nametanju „žute žgadije“ sa ciljem  OČUVANJA STEČENIH PRIVILEGIJA. Ništa im SVETO NIJE! „Žuta žgadija“ zove u pomoć i „macane“ SAMO DA BI OSTALA I/ILI OPSTALA NA VLASTI! Postizanjem „reakcije svidjanja“ KOD NARODA (koji je INTERESANTAN I POTREBAN SAMO U DELU DOK NEDA SVOJ GLAS) kreira PRIVID ŽELJE i (pseudo)POTREBE ZA POSTULATIMA DEMOKRATIJE I SPROVODJENJA DEMIKRATSKOG PLURALIZMA, ali po „svojim aršinima sprovodjenja dozirane demokratije“.

Narod je PREPOZNAO „vrlinu MALICIOZNOSTI“  ŽUTE DOSMANLIJSKE SEPARATNE INTERESNE GRUPE“ KOJU SU DO PERFEKCIJE, uz „svesrdnu pomoć dobijenih scenarija“ SPROVELI na DEVASTIRANJU PRIVREDE I SAMIM TIM URUŠAVANJU SVIH MORALNIH NORMI jednog zdravog društva.

Psihopatologija prepoznaje BOLESNU ŽELJU  „ŽUTE DOSMANLIJSKE INTERESNE GRUPE“- „želja“ im je HRONIČNA(devijantna, morbidna, bizarna, destruktivna i/ili LUDA (posle dvadeset godina URUŠAVANJA I PLJAČKANJA VOJVODINE „IZAŠ’O PAJTA SAS’ PAJTAŠIMA DA PRIČA O „USPESIMA ŽUTE ŽGADIJE“),  i od životnog  je značaja za  „ dosmanlijsku žutu žgadiju“ JER (infatilna) FRUSTRACIJA JE VELIKA.

post

Konfučije

downloadKonfučije ili Konfucije (lat. Confucius: 28. 9. 551. – 4. 3. 479. pre nove ere) kineski filozof i (po nekim autorima: osnivač religije: konfucijanizam) socijalni reformator čija su učenja bila i ostala veoma značajna širom istočne Azije. Bio je jedan od prvih „koji je razvio istinski sistem mišljenja (Fung Ju-lan)“ kao i prvi privatni učitelj u kineskoj istoriji. Najznačajniji je njegov etički sistem vrednosti u kojoj je osnovna crta ž e n (humanost), koji je bio temelj kineske državnosti i socijalne misli tokom celog feudalnog perioda. Sa razvojem feudalizma tokom Han dinastije u Kini njegova je filozofija instrumentalizovana u cilju učvršćivanja carske vlasti.

U Kini Konfučije se obično naziva: Učitelj Kung (孔子, pin-jin:: Kǒng Zǐ, srp. Kung C’; ili 孔夫子, pin-jin: Kǒng Fū Zǐ, srp. Kung Fu C’). Njegovo je prezime bilo Kung (孔, pin-jin: Kǒng), lično ime Ćiju (丘, pin-jin: Qiū, bukv. breg), a nadimak Džung-ni (仲尼, pin-jin: Zhòngní).

Neka od Konfučijevih posthumnih imena su: Vrhovni učitelj i mudrac (至聖先師, pin-jin: Zhìshèng xiānshī), Gospodar propagator kulture, vrhovni mudrac i veliki ostvaritelj (大成至聖文宣王, pin-jin: Dàchéng zhìshèng wénxuān wáng) i Uzorni učitelj deset hiljada generacija (万世师表, pin-jin: Wànshì shībiǎo)

Srpska transkripcija Konfučije ili Konfucije potiče od latinske transkripcije Confucius koju su načinili jezuiti u XVI veku.

Prema tradicionalnom verovanju, Konfučije je rođen 28. septembra 551. godine pre nove ere, u mestu Ći-fu (曲阜, pin-jin: Qūfù) u državi Lu (鲁, pin-jin: Lǔ), u današnjoj provinciji Šan-dung.

Konfučijev otac, general Šu-lijang H’ (叔梁纥, pin-jin: Shūliáng Hé) bio je poreklom iz plemićke porodice države Sung, koja se po padu države Sung u vreme Konfučijevog oca preselila u državu Lu. General Šu-lijang je imao 66 godina kada se Konfučije rodio, a njegova majka samo petnaest. Ovaj brak nije bio u skladu sa ritualnim propisima tog vremena, po kojima muškarac stariji od 63 godine nije više smeo da stupi u brak. Kada mu je otac umro, Konfučiju je bilo samo tri godine i samohrana majka ga je odgajila u siromaštvu.

Konfučije se u devetnaestoj godini oženio sa Ći Guan-š’ (亓官氏, pin-jin: Qí Guānshì) i dobio sina kome je dao ime Li (鲤, pin-jin: Lǐ, bukv. šaran) a nadimak Bo-ji (伯鱼, pin-jin: Bóyú). Radio je kao činovnik u državi Lu, kao nadzornik kraljevskog blaga i kao nadzornik skladišta kraljevske robe, a proveo je neko vreme i na mestu ministra pravde, tj. vrhovnog sudije države Lu. Mesto ministra napustio je zbog neslaganja sa vladarem, i zbog toga kasnije nije mogao ponovo da napreduje u državnoj službi. U pedesetoj godini, zbog dvorskih spletki napušta u potpunosti državnu službu i kreće na putovanje po kineskim državama, podučavajući i obične ljude i vladare. Pred kraj života, vratio se u državu Lu, gde je nastavio da podučava mnogobrojne učenike. Umro je u 73. godini, 4. marta 479. godine pre nove ere.

U Razgovorima (Lun-ji ili Konfučijansko štivo), zbirci aforizama Konfučija i njegovih učenika, Konfučije kaže za sebe da je samo prenosilac i reintepretator starih znanja. U vremenu raspada robovlasničkog društva, mnogobrojnih ratova i stvaranja feudalizma u Kini, on je kao svoju dužnost video reafirmaciju starih društvenih i moralnih vrednosti. Ipak, on se ne može smatrati konzervativnim učiteljem, jer je kroz svoja tumačenja starih spisa davao često sopstvene nove i originalne ideje o politici i moralu.

Takođe, mada se Kinezi često pridržavaju konfučijanskih običaja na religijski način, konfučijanizam se ne posmatra kao religija jer se skoro uopšte ne dotiče teoloških i duhovnih pitanja (o Bogu, zagrobnom životu i slično).

Konfučijanska etika je strogo racionalna, jasna i beskompromisna u pogledu razlike legaliteta i moraliteta radnje. Direktna je preteča Kantovog kategoričkog imperativa i sadrži istu maksimu u svom temelju. Zasniva se na tri koncepta: rituala, ispravnosti i čovekoljublja.

Po Konfučiju, suština svakog čoveka je čovekoljublje odnosno žen (仁, pin-jin: rén). Ono je materijalna suština čovekovih dužnosti prema drugima i ispoljava se preko savesnosti prema drugima, lojalnosti (忠, pin-jin: zhōng, džung) ili preko altruizma, obzirnosti (恕, pin-jin: shù, šu). Jedino čovek koji se pridržava čovekoljublja može da pravilno i u potpunosti obavlja svoje dužnosti prema drugima.

Aksiom savesnosti prema drugima glasi: Ako želiš sebe da uzdigneš, uzdigni druge (己欲立, 而立人, pin-jin: Jǐ yù lì, ér lì rén; Lun-ji 6:30). Aksiom altruizma glasi: Ne čini drugome ono što ne želiš sebi (己所不欲, 勿施于人, pin-jin: Jǐ suǒ bú yù, wù shī yú rén; Lun-ji 2:2). Ova dva načela su u Kini poznata kao načelo primenjivanja aršina, gde čovek koristi sebe kao jedino merilo za regulisanje vlastitog ponašanja.

Najbolji je i najmoralniji čovek onaj koji dela iz čovekoljublja, na temelju ispravnosti (义, pin-jin: yì, ji). Moralno ispravan (po Kantu: moralan) postupak je onaj koji je učinjen zbog čiste moralnosti i dužnosti, kao jedinog motiva. Svaki drugi postupak, koji je učinjen iz koristi (利, pin-jin: lì, li) može vrednosno biti određen kao dobar ili kao loš ali nije u suštini moralan (po Kantu: postupak u skladu sa dužnošću, ali ne radi nje same naziva se legalnim). Konfučije je rekao: Plemeniti čovek razume ispravnost, mali čovek razume korist (君子喻于义, 小人喻于利, pin-jin: Jūnzǐ yù yú yì, xiǎorén yù yú lì; Lun-ji 4:16).

Nasuprot meditativnom Lao Ceu i taoističkoj filozofiji da „stvaralačka snaga ulazi u svet, kroz vrata ništavila“, Konfucije prema mišljenju Č. Veljačića: „otvara drugi pravac iskonskih misaonih mogućnosti, put pozitivne delatnostii zdravog razuma (Kjerkegorg,Kant) izgradjenog na mudrosti istorijskog iskustva“.

Rituali (礼, pin-jin: lǐ, li) su materijalni izraz, odnosno pojavni vid čovekoljublja. Iako se njegova manifestacija ograničava ritualima, čovekoljublje ne odbacuje rituale, već traži odgovarajući način da se iskaže.

Konfučijeva politička misao temelji se na njegovoj etici i ideji o društvenim odnosima.

Konfučije je društvene odnose sveo na pet glavnih, pod koje se mogu podvesti svi drugi: odnos vladara i podanika, oca i sina, muža i žene, starijeg i mlađeg brata i odnos između prijatelja. Prva četiri odnosa karakterišu pravednost i dobronamernost u upravljanju, iskrenost i ispravnost u ponašanju; odnos među prijateljima treba da karakteriše međusobno unapređivanje u vrlini. Stoga je veoma važan uticaj i primer vladara.

U skladu sa ovim, reinterpretiran je i odnos prema mandatu Neba, odnosno poreklu i suštini carske vlasti. Konfučije je podržavao ideju carskog apsolutizma, ali je uveo i razna formalna ograničenja vladarevoj samovolji. Između ostalog, smatrao je da u okviru poštovanja nadređenog, podređeni ima obavezu da ga posavetuje, ukoliko ovaj ne dela pravilno.

Konfučijev učenik Mencije je iz ove misli izveo svoju političku teoriju prema kojoj vladar koji se ne ponaša kako priliči njegovom položaju može da izgubi mandat Neba i bude zbačen sa prestola. Na taj način je opravdano ubistvo tiranina i pružen je formalni legitimitet smeni dinastija.

U drugom veku pre nove ere, učenjak i državnik Dung Džung-šu (董仲舒, pin-jin: Dǒng Zhòngshū) iz države Ćin institucionalizovao je konfučijanizam kao državnu ideologiju i ustanovio sistem državnih ispita za buduće činovnike. Ovo stanje se, uz izvesne izmene, zadržalo do proglašenja republike 1911. godine, a konfučijanizam je, kao integralni deo kineske misli, inkorporiran u savremeni socijalizam sa kineskim karakteristikama.

Tradicionalno, Konfučije se smatra autorom ili komentatorom šest klasičnih dela konfučijanske književnosti. To su:

 • Knjiga promene
 • Knjiga pesama
 • Knjiga istorije
 • Knjiga rituala
 • Knjiga muzike,
 • Reči i misli (Lun – ju), Zlatna sredina, Uzvišena nauka,
 • Anali Proleća i jeseni

Ovaj „kineski Sokrat“, učitelj „deset hiljada generacija“, ovako je opisao svoj život: „S petnaest godina prionuo sam na učenje; s trideset sam išao čvrstim korakom  po putu vrline; sa četrdeset nisam  imao više sumnje; sa pedeset sam poznavao zakone neba; u šezdesetoj sam razumevao sve što je moje uho čulo; u sedamdesetoj, sledeći želje srca, nisam prekršio ni jedno pravilo;

Danas naučnici smatraju da Konfučije lično nije učestvovao u pisanju ili komentarisanju nijednog od navedenih dela.

Veoma je značajna i zbirka Razgovori (论语, pin-jin: Lùnyǔ, Lun-ji) koja se sastoji od aforizama koje su ostavili Konfučije i njegovi učenici.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk William Hill Bonus by w.artbetting.net
Full Reviw on best bokmaker Ladbrokes Bonus by l.artbetting.net